Organizowanie i funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności – zaproszenie na szkolenie e-learningowe!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności – krótkie łańcuchy dostaw żywności metodą rozwijania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie”.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmiotów realizujących zadania na obszarach wiejskich a w szczególności dla zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i rozwijania krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Uczestnik szkolenia po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

  • zrozumieć na czy polegają krótkie łańcuchy dostaw żywności i dlaczego stanowią priorytet dla rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce;
  • zaprojektować i zainicjować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności
    w swoim regionie;
  • przeanalizować jaką rolę może najskuteczniej pełnić w rozwijaniu krótkich łańcuchów dostaw żywności jako przedsięwzięciach partnerskich;
  • zrozumieć jak może pomóc innym lepiej pełnić swoją rolę w budowaniu lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie;
  • zrozumieć jak pozyskać partnerów oraz inspiracje, pomoc i wsparcie;
  • ocenić skuteczność biznesową przedsięwzięcia krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz jego oddziaływania na rozwój rolnictwa i terenów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie 16.05.2023 – 14.07.2023 r. przez Internet na platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl

 

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona ze względu na rodzaj odbiorcy:

  • Mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty działające na rzecz rolnictwa i wspierające rozwój obszarów wiejskich oraz inni zaineresowani –  więcej informacji
  • Specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradcy prywatni  – więcej informacji 

 

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w trybie ciągłym do dnia 16.06.2023 r. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na szkolenie. O uczestnictwie w kształceniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.