Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich„, opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .  W publikacji przedstawiono przykłady projektów i inicjatyw zrealizowanych w 2021 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), które są źródłem inspiracji do podjęcia podobnych działań w swoich gospodarstwach rolnych i lokalnych społecznościach.

Należy podkreślić, że rozwój obszarów wiejskich ma priorytetowe znaczenie dla poprawy sytuacji gospodarczej całego kraju. Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej niosą za sobą konieczność wypracowania najlepszych sposobów na to, aby nieustannie unowocześniać polską wieś. Za nowymi inwestycjami i rozwojem terenów wiejskich idzie skuteczne niwelowanie różnic między wsią a miastem. To także szansa na znaczne zminimalizowanie odsetka ludzi migrujących ze wsi do większych aglomeracji w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych.

Ważną rolą KSOW pozostaje promowanie działań podejmowanych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i upowszechnianie dobrych praktyk z różnych miejsc w Polsce. Zawarte w publikacji opisy operacji stanowią dowód na to, że działania dla zwiększania poziomu innowacyjności obszarów wiejskich i stopniowe budowanie konkurencyjności rodzimych gospodarstw rolnych, szczególnie w skali mikro, nie są pozostawione bez wsparcia. 

 

Pobierz publikację:

Dobre praktyki w rozwoju obszarów wiejskich