Sieć Innowacji – materiały z warsztatów

W okresie od lutego do listopada 2022 r. krajowe sieci obszarów wiejskich Estonii, Finlandii i Łotwy  zorganizowały serię siedmiu internetowych warsztatów tematycznych pn. „Sieć Innowacji” .  Warsztaty dały możliwość wymiany wiedzy, poznania podmiotów  zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a nawet nawiązania nowych partnerstw. Przedstawione projekty i inicjatywy pochodziły z regionu nordycko-bałtyckiego i pokazały inspirujące pomysły wdrażane aktualnie w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo z warsztatów, które dotyczyły następujących tematów:  dane gospodarstw rolnych i rozwiązania informatyczne, innowacje społeczne, innowacyjne rozwiązania w leśnictwie, zdrowie i dobrostan zwierząt, białka roślinne i nowe produkty spożywcze, innowacje w produkcji truskawek, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym – otwórz 

W bieżącym roku zaplanowano kolejną serię warsztatów. Najbliższe warsztaty online odbędą się w dniu 18 kwietnia br. i będą dotyczyły różnorodności biologicznej upraw.

Zapraszamy do udziału. Rejestracja na wydarzenie  jest już otwarta –  zarejestruj się