Poradnik innowacyjnego pszczelarza

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Poradnik innowacyjnego pszczelarza” , opracowaną przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wykorzystanie wysokowydajnego sprzętu w pasiekach i pracowniach pszczelarskich sprawia, że zastosowanie innowacyjnych metod produkcji oraz stworzenie nowych, rozwijających się rynków zbytu na produkty pszczele sprzyja rozwojowi branży pszczelarskiej. Bez względu na to, czy innowacje dotyczą nowych planów, pomysłów, strategii czy urządzeń, ich celem jest przyniesienie wymiernych korzyści, nie tylko finansowych. W pszczelarstwie nie można mówić o innowacyjności, nie biorąc pod uwagę warunków atmosferycznych, klimatycznych, biologicznych, zupełnie innej specyfiki produkcji. Gospodarka pasieczna to produkcja sezonowa, praca z żywym organizmem, która kompletnie nie pokrywa się z produkcją w innych sektorach. Mózgiem całego przedsięwzięcia jest pszczelarz, który podejmuje decyzje, a wszelkie usprawnianie produkcji, zarządzanie czasem, organizacja, zwiększenie wskaźnika wydajności pracy i sprzedaży produktów zasługują na miano innowacyjności.

 

 

Pobierz publikację:

Poradnik innowacyjnego pszczelarza