Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” wydanie II zaktualizowane i poszerzone 2022, opracowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Broszura stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie promotorów, inicjatorów i organizatorów lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie. Od wydania pierwszej edycji  publikacji w grudniu 2020 roku, w Polsce zaszło wiele zmian na korzyść krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Niniejsza publikacja nie stanowi recepty na sukces we wdrażaniu rozwiązania KŁŻ. Jej intencją jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, które są dzisiaj dostępne i zachęcenie do wypracowania własnego rozwiązania, które uwzględnia uwarunkowania, możliwości i potrzeby konkretnej sytuacji. Liczymy, że niniejsze opracowanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki KŁŻ oraz pozwoli na skorzystanie z doświadczeń innych.

Zakres merytoryczny broszury:

1. Wprowadzenie do tematyki krótkich łańcuchów dostaw żywności

2. Krótkie łańcuchy dostaw żywności w programach rozwoju wsi i rolnictwa

3. Przykłady form organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności

4. Studium przypadku – Koszyk Lisiecki – doświadczenia w organizowaniu krótkiego łańcucha dostaw żywności

5. Kierunki rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności

6. Literatura

 

Pobierz broszurę:

Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności