Wyraź swoją opinię nt. europejskich programów wspierających badania i innowacje – ankieta KE

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym na temat zakończonych, obecnie trwających i przyszłych programów wsparcia badań i innowacji w latach 2014-2027.  Celem badania jest zebranie opinii wnioskodawców na temat udziału w konkursach, jak i samej realizacji projektów finansowanych ze środków programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, tak aby obecne i przyszłe programy wsparcia były bardziej przyjazne dla beneficjentów, a tym samym skuteczniej wspierały badania i rozwój wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej.

 

Jak wyrazić swoją opinię?

Chcąc wyrazić swoją opinię należy wypełnić ankietę online, która jest dostępna po zalogowaniu się za pomocą hasła dla wnioskodawców programów europejskich (tzw. EU Login). Formularz został opracowany w trzech językach (angielski, niemiecki i francuski), ale uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi we wszystkich językach UE. Formularz składa się z trzech sekcji – możliwe jest przesłanie odpowiedzi na jedną, dwie lub wszystkie części. Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.