Wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej – wyniki prac Grupy Tematycznej

Prace Grupy Tematycznej ds. Wzmocnienia pozycji rolników w Łańcuchu Dostaw Żywności Ekologicznej, uruchomionej przez Punkt Kontaktowy ds. wdrażania WPR, wykazały możliwości i korzyści, jakie można uzyskać, gdyby więcej podmiotów zajmujących się polityką i łańcuchem żywności ekologicznej współpracowało i podejmowało działania w tym samym kierunku.

 

Drugie posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Wzmocnienia pozycji rolników w Łańcuchu Dostaw Żywności Ekologicznej odbyło się w listopadzie 2022 r., a wzięło w nim udział 37 członków z 14 państw członkowskich UE, w tym rolników, organizacje producentów, spółdzielnie, sprzedawcy detaliczni, organizacje konsumenckie, banki, naukowcy i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Eksperci UE zebrali się w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz określenia sposobów wspierania rozwoju ekologicznego łańcucha wartości, w szczególności poprzez lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami.

 

Wnioski z prezentacji i dyskusji grupowych pomogły zidentyfikować potencjalne obszary interwencji, które mogą wspierać wspólne działania w całym łańcuchu wartości ekologicznej, a tym samym wzmocnić rolę rolników ekologicznych. Przykłady tego ze strony państw członkowskich UE obejmowały luksemburską inicjatywę zamówień publicznych, szwedzki plan działania ekologicznego oraz sukces Danii jako „wiodącego na świecie kraju ekologicznego”.

 

Wspólnym przesłaniem z perspektywy państw członkowskich UE było to, że chociaż wsparcie publiczne pomaga, musi iść w parze z popytem konsumpcyjnym napędzanym przez rynek. Popyt będzie nadal najważniejszym bodźcem w odniesieniu do osiągnięcia celów UE w zakresie zwiększenia ekologicznego pokrycia gruntów.

 

Inne kluczowe wnioski z posiedzenia grupy tematycznej obejmowały:

  • odpowiednie cele dla produktów ekologicznych mogłyby być przydatne w obszarach zamówień publicznych;
  • powtórzono przekaz korzystny dla obu stron na temat lokalnych cech żywności ekologicznej jako sposób na uniknięcie sprzecznych informacji dla konsumentów;
  • fora żywnościowe, miejskie i regionalne systemy żywnościowe, współtworzenie polityki lokalnej, przejrzystość rynku i platformy internetowe ułatwiające handel i zdolności produkcyjne były dodatkowymi pomysłami;
  • usługi doradcze uznano za przydatne w budowaniu potencjału przedsiębiorstw, zwiększaniu umiejętności w obszarach takich jak dostęp do rynku, wykorzystanie danych i nowe technologie;
  • zaproponowano również inicjatywy mające na celu zachęcenie małych detalistów do współpracy z lokalnymi producentami, przy czym finansowanie za pośrednictwem CSPs (w tym LEADER) odgrywałoby pewną rolę.

 

Źródło: Europejska Sieć WPR