Dni informacyjne programu Horyzont Europa – Klaster 6

W dniach 13 i 14 grudnia 2022 r. Komisja Europejska organizuje dni informacyjne w celu przedstawienia programu prac programu „Horyzont Europa” na 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem tematów z klastra 6 – żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Dzięki dniom informacyjnym potencjalni wnioskodawcy będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania w ramach nowego programu prac.

Dni informacyjne Klaster 6 odbędą się online.

Po dniach informacyjnych odbędzie się spotkanie kooperacyjne, które umożliwi nawiązywanie kontaktów, aby zgromadzić potencjalnych wnioskodawców i interesariuszy oraz pomóc im znaleźć partnerów do tworzenia wspólnych wniosków.

Więcej informacji, w tym program, podstawowe dokumenty i link do rejestracji, udostępnione są  na stronie wydarzenia .