Państwa członkowskie podejmują przełomową decyzję w sprawie ochrony owadów zapylających

Różnorodność biologiczna, w tym owady zapylające, zyska na pionierskiej decyzji państw członkowskich o obniżeniu międzynarodowych progów pozostałości pestycydów w celu wzmocnienia zrównoważonych systemów żywnościowych.

Nowe normy handlowe uzgodnione przez państwa członkowskie dotyczą dwóch pestycydów neonikotynoidowych (klotianidyny i tiametoksamu), o których wiadomo, że mają niekorzystny wpływ na pszczoły, a obniżenie ich poziomu doprowadzi do lepszej ochrony ekosystemów rolniczych.

Według prognozy, nowe przepisy które wejdą w życie w przyszłym roku, obniżą maksymalne limity pozostałości (MRLs) dla tych substancji do najniższego poziomu, który można zmierzyć za pomocą najnowszych technologii. Ta inicjatywa strategii „Od pola do stołu ” wprowadzająca nowe MRLs będzie miała zastosowanie do żywności produkowanej w UE – dla której próg jest już bardzo niski – oraz do żywności importowanej z krajów trzecich.

Unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, skomentowała przełomową decyzję państw członkowskich w sprawie Zielonego Ładu „Po raz pierwszy obniżamy MRLs, aby uwzględnić wpływ substancji czynnych na środowisko, który może mieć globalne konsekwencje”.