Ostatnie dni na zgłoszenia do udziału w II spotkaniu „Forum Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw Produktów Rolno-Spożywczych”

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 19 października upływa termin przesyłania zgłoszeń do udziału w II spotkaniu „Forum Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw Produktów Rolno-Spożywczych”.

Wydarzenie organizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Wdrożeń WPR EU CAP Network, we współpracy z Komisją Europejską – DG AGRI. Forum zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w grudniu 2021 r. jako jedno z działań przewidzianych w ramach strategii „od pola do stołu”. Ma na celu zacieśnienie współpracy między producentami surowców, poprawę ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności oraz zwiększenie przejrzystości rynku.

 

Wydarzenie poświęcone będzie omówieniu przejścia na zrównoważony system żywnościowy, zbadaniu możliwości dalszego promowania współpracy w całym łańcuchu dostaw rolno-spożywczych, omówieniu podejść do wzmocnienia roli producenta w ekologicznym łańcuchu wartości oraz wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów na temat sposobów wspierania i poprawiania przejrzystości rynku w łańcuchu dostaw żywności UE.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 listopada w Brukseli.

Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 19 października 2022 r. pod linkiem –  otwórz

Więcej informacji o wydarzeniu – otwórz