II spotkanie „Forum Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw Produktów Rolno-Spożywczych” – zaproszenie

Punkt Kontaktowy ds. Wdrożeń WPR EU CAP Network, we współpracy z Komisją Europejską – DG AGRI, organizuje drugie spotkanie Forum Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw Rolno-Spożywczych. Forum zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w grudniu 2021 r. jako jedno z działań przewidzianych w ramach strategii „od pola do stołu”. Ma na celu zacieśnienie współpracy między producentami surowców, poprawę ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności oraz zwiększenie przejrzystości rynku.

Wydarzenie poświęcone będzie omówieniu przejścia na zrównoważony system żywnościowy, zbadaniu możliwości dalszego promowania współpracy w całym łańcuchu dostaw rolno-spożywczych, omówieniu podejść do wzmocnienia roli producenta w ekologicznym łańcuchu wartości oraz wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów na temat sposobów wspierania i poprawiania przejrzystości rynku w łańcuchu dostaw żywności UE.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 listopada w hotelu Marriott w Brukseli.

Projekt programu wydarzenia i odpowiednie dokumenty uzupełniające są dostępne na stronie wydarzenia – otwórz

 

Językiem roboczym spotkania będzie angielski.

Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 19 października 2022 r. pod linkiem –  otwórz

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania (w wyjątkowych przypadkach koszty podróży i zakwaterowania związane z wydarzeniem mogą być pokrywane przez przedstawicieli szeregu organizacji pozarządowych (NGO) lub podobnych organów). Dalsze informacje zostaną podane w wiadomościach potwierdzających udział w Forum.

Zakwalifikowani do udziału w spotkaniu uczestnicy dostaną mailowe potwierdzenia uczestnictwa! Potwierdzenia zostaną wysłane jak najszybciej po upływie terminu rejestracji.

 

W razie dodatkowych pytań, Organizatorzy proszą o kontakt  pod adresem rdp-events@enrd.eu