Wykorzystanie innowacji w kreowaniu usług dla mieszkańców wsi na przykładzie Finlandii

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza na szkolenie – wyjazd studyjny nt.:  „Wykorzystanie innowacji w kreowaniu usług dla mieszkańców wsi oraz rozwoju przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, na przykładzie Finlandii”, realizowane w ramach SIR. Szkolenie odbędzie się w Finlandii na terenie Północnej Karelii. 

Celem projektu jest poznanie dobrych praktyk opartych o innowacyjne rozwiązania, w zakresie kreowania, wdrażania i promowania produktów lokalnych na obszarach wiejskich, a także zapewniania usług społecznych i komercyjnych niezbędnych dla mieszkańców wsi, w tym także w miejscowościach peryferyjnych i oddalonych; poznanie sposobów organizacji wzajemnych usług, samopomocy czy współpracy lokalnej. Celem operacji jest także wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami instytucji działających na obszarach wiejskich (NGO, JST, przedsiębiorcy) i innymi uczestnikami wydarzenia, w tym także lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz ww. tematyki w Finlandii.

Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych działań w zakresie przedsiębiorczości oraz rozwiązań wspólnych upraw trwałych i rolnych na tym samym terenie – agroleśnictwo, mających na celu: ochronę środowiska, zachowanie bioróżnorodności, zatrzymanie wody w glebie przy wykorzystaniu zjawiska allelopatii. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

W ramach wyjazdu studyjnego realizowanego na terenie Północnej Kareli w Finlandii, uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami działalności na terenach mało zaludnionych i z rozwiązaniami jakie są tam stosowane przez miejscowych przedsiębiorców. Będą mieli również okazję zapoznania się z rozwiązaniami w ramach programu AFINET zorientowanego na realizację działań w ramach systemów agroleśnych. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z właścicielami przedsiębiorstw którzy zapoznają ich ze specyfiką swoich przedsiębiorstw oraz wezmą udział w spotkaniach w instytucjach naukowych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 16-22.10.2022r Finlandia – Północna Karelia.

Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie.  
Szkolenie jest finansowane w ramach operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2022 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie” i jest bezpłatne dla uczestników

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 13.10.2022 r.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia udostępnione są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – otwórz