Działania EIP-AGRI związane ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów

Zdrowie roślin ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa, środowiska, krajobrazu i bioróżnorodności. Utrzymanie zdrowia roślin musi zostać osiągnięte bez dalszego obciążania środowiska. Unikanie niebezpiecznych chemikaliów podczas zwalczania szkodników chroni środowisko, a także owady zapylające, naturalnych wrogów szkodników, organizmy pożyteczne oraz ludzi i zwierzęta zależne od roślin.

Strategia „od pola do stołu” podkreśla potrzebę przejścia na sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny dla środowiska system żywnościowy. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, w tym ogólnounijne cele dotyczące zmniejszenia o 50% stosowania i ryzyka pestycydów chemicznych do 2030 r., zgodnie z unijną strategią „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej . Zintegrowane zarządzanie szkodnikami (IPM), zwalczanie szkodników o niskim zużyciu pestycydów, jest promowane w ramach nowego rozporządzenia. IPM koncentruje się na zapobieganiu szkodnikom i nadaje priorytet alternatywnym metodom zwalczania szkodników, przy czym pestycydy chemiczne są stosowane tylko w ostateczności. 

Wraz z nowymi przepisami i inicjatywami, innowacje i badania UE w dziedzinie rolnictwa mogą wnieść znaczący wkład w pomoc rolnikom i leśnikom w produkcji przy zmniejszonym zużyciu pestycydów chemicznych. Wiele projektów już pracuje nad osiągnięciem tych celów, na przykład poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich sfinansowano 437 grup operacyjnych w całej Unii Europejskiej zajmujących się kwestiami związanymi ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów. Stanowi to 18% całkowitej liczby Grup Operacyjnych znajdujących się obecnie w bazie danych EIP-AGRI (ponad 2500 w sierpniu 2022 r.).

W ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowano już ponad 30 projektów badawczych i innowacyjnych, inwestując ponad 160 mln euro w ochronę zdrowia roślin i promowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

Dowiedz się więcej, co sieć EIP-AGRI robiła w ciągu ostatnich kilku lat, aby osiągnąć te cele.

Zachęcamy do przeglądania nowej podstrony internetowej EIP-AGRI, która podsumowuje działania EIP-AGRI na temat zrównoważonego stosowania pestycydów w rolnictwie i leśnictwie UE. Obejmują one grupy fokusowe, warsztaty, seminaria, filmy i inne – otwórz