Dawne gatunki i odmiany zbóż ważne dla rolnictwa

W dniu 31 sierpnia 2022r. w siedzibie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się otwarcie Wystawy prezentującej dawne gatunki i odmiany roślin zbożowych.

Organizatorem Wystawy jest Dział Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie i jest jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”,  w skrócie nazywanym AGROBANK.

Wystawa w Ministerstwie zgromadziła liczne grono przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, uczelni i szkół rolniczych, organizacji i związków producentów rolnych, urzędów i instytucji pracujących na rzecz polskiego rolnictwa oraz dziennikarzy. 

Uroczystego otwarcia Wystawy dokonał Pan Lech Kołakowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Wiceminister Kołakowski podkreślił, że zasoby genetyczne odmian regionalnych i lokalnych zyskują coraz większą wartość gospodarczą w produkcji rolniczej. Są też skutecznym narzędziem konkurencji rynkowej, stanowiąc jednocześnie ważne źródło dziedzictwa biologicznego, społecznego i kulturowego. Zachowanie i wykorzystanie dawnych odmian w produkcji rolniczej odgrywa istotną rolę w zapewnieniu w dłuższej perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jest dobrem narodowym chronionym i nadzorowanym przez państwo, dodał Wiceminister.

W ocenie Sekretarza Stanu Lecha Kołakowskiego stare odmiany roślin uprawnych powinny służyć rolnikom w realizacji ich produkcyjnych preferencji, a naukowcom i hodowcom roślin do prowadzenia badań. Pan Minister zwrócił również uwagę, że dzięki przywracaniu w produkcji rolnej dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych, takich jak stare odmiany zbóż, zwiększa się różnorodność upraw, możliwe jest ograniczenie nawożenia i stosowania środków ochrony roślin.

Podczas inauguracji Wystawy głos zabrali również Pan Ireneusz DrozdowskiDyrektor CDR w Brwinowie i Pan dr Michał Rokicki, Dyrektor IHAR-PIB w Radzikowie.

Dyrektor Drozdowski podkreślił, że realizacja projektu AGROBANK, którego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jest liderem, to dowód na dobrą współpracę pomiędzy nauką, doradztwem i praktyką. Projekt dobrze wpisuje się w system transferu wiedzy w rolnictwie. Dzięki współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego powstały poletka  demonstracyjne,  na których wysiewano i zbierano plony dawnych, gatunków i odmian roślin uprawnych, w tym prezentowanych zbóż, dodał dyrektor. 

Pan dyrektor Drozdowski podziękował Mazowieckiemu, Kujawsko-Pomorskiemu, Łódzkiemu,  Podlaskiemu, Świętokrzyskiemu, Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, a także Rolniczemu Zakładowi Doświadczalnictwa IUNG-PIB w Puławach za pomoc w realizacji projektu i przygotowania Wystawy.  

Szczególne podziękowania dyrektor Drozdowski skierował do konsorcjantów projektu, tj. IHAR-PIB w Radzikowie, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Fundacji Kaleckiego w Warszawie za dobrą współpracę przy realizacji projektu.   

Dyrektor Michał Rokicki nawiązał do historii powołania w 1979 roku obecnego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie przy IHAR, w którym przechowuje się ponad 78 tys. odmian, linii hodowlanych i populacji miejscowych. To jeden z największych i najnowocześniejszych banków genów w Europie i na świecie.

Zachowanie zasobów genowych nie może się odbywać bez ich użytkowania. Każdy może skorzystać ze zgromadzonych zasobów genetycznych, dodał dyrektor IHAR.
Realizacja projektu AGROBANK posłuży polskim rolnikom, naukowcom i hodowcom. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej odnośnie zasobów genowych, w tym dawnych gatunków i odmian, a także do efektywnego i zrównoważonego ich wykorzystania.

Ekspozycję dawnych gatunków i odmian zbóż w ramach projektu AGROBANK, można zwiedzać w MRiRW (II piętro) do 16 września br. Następnie Wystawa zostanie przewieziona na Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a stamtąd na Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.   

 

Źródło: CDR w Brwinowie