Dołącz do Krajowego Zespołu SIR! Aplikuj na stanowisko specjalisty w Zespole Innowacji w Rolnictwie

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa.

Wymiar etatu: Pełny etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane wyższe rolnicze, zootechniczne, ogrodnicze, technologia żywności, biologia lub pokrewne),
 • bardzo dobra znajomość programów Excel, Word i Power Point,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków:

 • wspieranie wdrażania i promowania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich,
 • wspieranie wdrażania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
 • doradztwo w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI w formie spółek i konsorcjów,
 • stały kontakt z Grupami Operacyjnymi EPI oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • sieciowanie i aktywizacja partnerów,
 • prowadzenie baz danych,
 • organizacja wydarzeń, w tym prowadzenie zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty

 • CV kandydata zawierające klauzulę o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz w czasie archiwizacji określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną CDR.”

Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 • CV w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: i.obojska@cdr.gov.pl
 • CV w formie papierowej należy składać w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 pok. 150, 02-532 Warszawa – dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR „.
 • Termin składania dokumentów upływa w dniu 05.08.2022 r.
 • Osoby pragnące uzyskać więcej informacji o stanowisku proszone są o kontakt: Aleksander Bomberski e-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie CV zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.