Rozstrzygnięcie konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW!

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zakończyła ocenę wniosków złożonych w konkursie 6/2022 przez Partnerów KSOW, wyłaniając operacje, które będą realizowane w 2022 i 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

 

Lista operacji ocenionych pod względem kryteriów wyboru dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – otwórz 

Partnerzy KSOW,  których operacje podlegały ocenie merytorycznej tj. pod względem kryteriów wyboru, zostaną pisemnie poinformowani o jej wynikach. 

 

Źródło: KSOW