Innowacje są kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

W dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Jest to doskonała okazja aby podkreślić, jak efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

W ramach działań Sieci wspieramy takie rozwiązania poprzez ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk dotyczących innowacji oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Jednym ze sposobów realizacji tych celów jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI opracowujących i wdrażających innowacje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartością dodaną tego podejścia wielopodmiotowego jest ułatwianie tworzenia i funkcjonowania łańcucha kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi i wspierającymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

 

Wszystkie działania Sieci służące efektywnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich można podsumować jednym stwierdzeniem: szybki transfer wiedzy z nauki do praktyki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym są kluczowe, aby zachować wydajność produkcji żywności, a jednocześnie podnosić jej jakość i ograniczać wpływ na środowisko.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą interaktywną infografiką, która przedstawia przykładowe działania wspierające wdrażanie innowacji i klikanie w poszczególne jej elementy w celu szczegółowego poznania tych działań.

 

Pobierz:

Infografika_Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji