Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ogólnopolskiego zespołu SIR – relacja

W dniach 30-31 marca 2022 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się pierwsze w tym roku „Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR”.  Spotkanie otworzył –  Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Ireneusz Drozdowski oraz Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Krzysztof Janiak. W spotkaniu wzięli udział krajowi i wojewódzcy brokerzy innowacji oraz koordynatorzy Sieci SIR. 

Spotkanie było w szczególności poświęcone przygotowaniom do VI naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” dotyczącego projektów badawczo-rozwojowych. Omówione zostały m.in. zmiany warunków udziału w naborze oraz dokumenty aplikacyjne. Przeprowadzono warsztaty dotyczące skutecznego wspierania tworzących się Grup Operacyjnych EPI, a także wspólnie dokonano analizy tworzących się nowych inicjatyw.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również wyniki międzynarodowego projektu LIAISON  dotyczącego analizy procesów wdrażania projektów innowacyjnych wspieranych w ramach programów krajowych oraz europejskich. Spotkanie było doskonałą okazją aby wojewódzkie zespoły Sieci SIR zapoznały się z najlepszymi praktykami dla projektów wielopodmiotowych (the multi-actor approach) oraz uzyskały informacje na temat europejskich sieci tematycznych.

Podczas panelu dedykowanego koordynatorom SIR omówiono najważniejsze bieżące sprawy związane z realizacją zadań Sieci, w tym m.in. omówienie najczęściej pojawiających się błędów i problemów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ramach funkcjonowania, w tym realizowanych projektów.