Ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz!

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich, Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin.

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. Publikacja decyzji Komisji jest przewidziana w przyszłym tygodniu.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych.

 

Źródło: MRiRW