Kolejne sukcesy polskich uczestników w HORYZONT EUROPA

W pierwszych 67 konkursach programu Horyzont Europa polscy uczestnicy projektów pozyskali 63,47 mln euro, co stanowi aż 1,55% budżetu HORYZONT EUROPA –  to najlepszy wynik dla polskich zespołów od początku uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi danymi statystycznymi dla programu Horyzont Europa, opublikowanymi przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK). W kolejnym wydaniu baz eCORDA z 15 lutego 2022 r. zawarto informacje o projektach realizowanych w odpowiedzi na 67 konkursów HE.

W ramach dostępnych środków, 109 beneficjentów z Polski uczestniczy w 151 projektach, z czego 10 koordynuje. Polska odnotowała również kolejny sukces pozyskując aż 9 prestiżowych grantów ERC z dofinansowaniem 14,41 mln euro – to aż 2,97% budżetu UE na ten obszar.

Ogółem w projektach programu Horyzont Europa bierze udział 5144 uczestników ze 108 krajów, którzy realizują 1058 projektów, na kwotę 4,74 mld euro.

Szczegóły dostępne są w najnowszej wersji dashboardu KPK.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE