Programy komputerowe i aplikacje mobilne w praktyce rolniczej

Cyfryzacja usług i nowe narzędzia informatyczne wprowadzane na rynek w znaczący sposób zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa. Zmiany te widoczne są także w odniesieniu do rolnictwa. Rolnik korzysta z dostępnych rozwiązań cyfrowych, choćby analizując ceny na produkty rolne, składając wniosek np. do ARiMR czy urzędu gminy, bądź analizując efekty produkcyjne we własnym gospodarstwie rolnym.
Korzystanie z programów komputerowych czy aplikacji mobilnych pozwala na lepszą organizację pracy w gospodarstwie poprzez oszczędność czasu w prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Pomaga również w podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania nawozów, środków ochrony roślin. Przynosi rolnikom wymierne korzyści, jak zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji poprzez lepsze wykorzystanie potencjału, precyzyjne wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz precyzyjne żywienie i monitoring stada.
Opracowanie zawiera opis funkcjonalności wybranych programów komputerowych i aplikacji mobilnych wraz z oceną użytkowników i praktycznymi wskazówkami ich zastosowania w gospodarstwach rolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z nową broszurą na temat programów komputerowych i aplikacji mobilnych wspierających prowadzenie produkcji rolniczej, opracowanej przez przez Centrum Doradztwa Rolniczego Poznań.

 

Do pobrania:

2021-PROGRAMY-_KOMPUTEROWE-I-APLIKACJE-MOBILNE-W-PRAKTYCE-ROLNICZEJ