Klaster 6: zmiana terminów zakończenia naboru 2022

Komisja Europejska wydłużyła terminy składania wniosków w sześciu konkursach w klastrze 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

W pięciu konkursach termin wydłużono o tydzień (z 15 lutego do 23 lutego), a w jednym konkursie (governance) wydłużono o 3 tygodnie – do 10 marca 2022.

 

Poniżej publikujemy tabelkę dotyczącą zmian terminów zakończenia naboru wniosków w 6 konkursach spośród 11 zaplanowanych na 2022 rok:

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-two-stage 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage 15-02-2022
HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage 23-02-2022
HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 10-03-2022
HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01 15-02-2022

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE