Styczniowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

  • Znalezienie idealnego powiązania między rolnikami a osobami zaczynającymi produkcję rolniczą – pomimo, iż w Niderlandach rośnie liczba młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć biznes w zrównoważonym rolnictwie, wielu niderlandzkich rolników wciąż ma problem ze znalezieniem następcy. Grupa operacyjna Land in Connection chciała wypełnić tę lukę, więc eksperymentowała z inicjatywami, takimi jak „gospodarstwo w gospodarstwie”, gdzie istniejące gospodarstwa pełnią rolę inkubatorów dla małych, rozpoczynających działalność przedsiębiorstw rolnych

 

  • Rekultywacja zdegradowanych obszarów leśnych – Racines de France działa na rzecz ochrony i promowania wartości lasów, wspierając zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu sektory rolnictwa i leśnictwa. Obecnie prowadzą projekt pilotażowy w Forêt de Brassac na południu Francji, aby przetestować i opracować metody regeneracji lasów.

 

  • Farmy demonstracyjne do redukcji pestycydów – IPMWORKS to tematyczna sieć programu Horyzont 2020, która ma na celu zademonstrowanie sposobów znacznego ograniczenia pestycydów we wszystkich europejskich sektorach rolnictwa. Jest to sieć centrów gospodarstw demonstracyjnych, dająca rolnikom możliwość wymiany wiedzy na temat niechemicznych metod zwalczania szkodników i ograniczania ich presji. Do tej pory zainstalowano 22 huby w 14 krajach europejskich, w których pracuje około 250 rolników demonstracyjnych.

 

  • Wirtualna wizyta w gospodarstwie — rolnictwo precyzyjne w celu ograniczenia pestycydów – Paulo Sousa zabiera nas na wirtualną wizytę w dużym gospodarstwie rolnym w Portugalii (João Coimbra), aby pokazać, jak rolnictwo precyzyjne wykorzystywane jest jako sposób na ograniczanie stosowania pestycydów i związane z nimi zagrożenia.

 

  • Nagroda dla najlepszego europejskiego projektu w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej – nagroda Famigro przyznawana jest corocznie młodemu europejskiemu przedsiębiorcy, który wnosi szczególny wkład w gospodarkę i środowisko wiejskie. Nagradzane są inicjatywy biznesowe, które przyczyniają się do rozwoju wsi, szanując środowisko i przyczyniając się do społecznej odpowiedzialności. Nagroda w wysokości 5000 € daje szerokie możliwości upowszechniania rozwiązania. Termin składania wniosków 1 marca 2022 r .

 

  • Cyfryzacja a europejski sektor agrobiznesu – Projekt DEMETER w ramach programu Horyzont 2020 ogłosił drugi otwarty nabór. Zapewni finansowanie małym konsorcjom składającym się z 2-3 partnerów, aby stworzyć nowe, wartościowe programy pilotażowe w sektorze rolno-spożywczym. W ramach tych programów pilotażowych zastosowane zostaną metodologie i technologie DEMETER, odpowiadające na konkretne potrzeby rolników. Dostępne jest finansowanie do 150 000 EUR na konsorcjum. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2022 r.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate