Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu

Grupa Operacyjna EPI „Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu” realizując projekt w ramach działania „Współpraca” projektuje, bada i będzie upowszechniać wdrażanie innowacyjnej technologii produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i oszczędności energii wynikające z poprawy parametrów produkcyjnych. Niewątpliwą korzyścią z takiego działania będzie zrównoważona środowiskowo technologia, która zostanie zaprezentowana w instrukcji wdrożeniowej dla hodowców i producentów drobiu.

 

Liderem projektu jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, zaś Partnerami są:

  • Proteon Pharmaceuticals S.A. w Łodzi
  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie
  • FANT sp. z o.o. w Łodzi

 

Szczegóły projektu:

Tytuł: Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminacje antybiotyków

Czas realizacji projektu: od 2019-12-18 do 2022-12-31

Opis i cel: opracowanie alternatywnej technologii produkcji drobiu rzeźnego z użyciem preparatów bakteriofagowych BAFASAL® i BAFACOL ukierunkowanych przeciwko bakteriom Salmonella spp. oraz Escherichia coli. W badaniach określony zostanie ich wpływ na wyniki produkcyjne i zdrowotność kurcząt, jakość mięsa oraz na emisję szkodliwych gazów do środowiska. Efektem projektu będzie spopularyzowanie chowu drobiu z zastosowaniem bakteriofagów przyczyniając się do poprawy efektywności produkcji i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa drobiowego.

Główne korzyści: opracowanie nowej, alternatywnej technologii produkcji drobiu rzeźnego z wykorzystaniem naturalnych preparatów antybakteryjnych.

Źródła finansowania projektu: wg umowy tj. 1) środki EFRROW, 2) krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 3 579 898,50 zł.

Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3, na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji: 061813611052-0655563, 39-331 Chorzelów 771.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.zdrowydrob.eu