AKIS w centrum uwagi EIP-AGRI

Wiedza i innowacje odgrywają kluczową rolę, aby pomóc rolnikom, leśnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom. Aby zapewnić łączność odpowiednich osób i wymianę wiedzy między wszystkimi, którzy ją wykorzystują i wytwarzają w całej UE potrzebne są skuteczne „systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie” (AKIS) .  Sprawnie funkcjonujący system wymiany wiedzy i innowacji jest warunkiem przyspieszenia restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

 

Strona internetowa Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim ma teraz dedykowaną stronę, która stawia AKIS w centrum uwagi . Dzięki niej uzyskasz dostęp  m.in. do istotnych informacji,  wyników działań EIP-AGRI, wydanych publikacji, dobrych praktyk oraz innowacyjnych projektów w zakresie AKIS.

Zachęcamy do śledzenia witryny EIP-AGRI w tematyce AKIS!

 

Strona EIP-AGRI – zakładka AKIS 
Tłumaczenie strony za pomocą Google Translate