Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2021

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w III kwartale 2021 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Różnorodna tematyka projektów pokrywa się z bezpośrednimi potrzebami polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Te najpopularniejsze: produkcja mleczarska, bydło ras mięsnych, trzoda chlewna, poprzez pszczelarstwo, winiarstwo, organizację krótkich łańcuch dostaw żywności, a kończąc na innowacyjnych w skali nie tylko Polski, agroleśnictwie czy lokalnych partnerstwa wodnych. Już teraz widać, że podejmowane działania mają przygotować polski sektor rolno-spożywczy do ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dostarczenie odpowiedniej wiedzy i dzielenie się doświadczeniem, a przede wszystkim pokazanie tego wyzwania jako szansy rynkowej to jedne z celów zrealizowanych projektów.

 

Pobierz: Zestawienie operacji 2021 III KWARTAŁ