Narzędzia informatyczne mogą podnieść rentowność gospodarstw! Relacja z warsztatów EIP-AGRI

Od kilku lat w przestrzeni publicznej coraz głośniej słychać, że optymalizacja produkcji rolniczej, a w efekcie zwiększenie rentowności tej produkcji, nie będzie możliwa bez wsparcia informatycznego. Coraz więcej podmiotów dostarcza usługi cyfrowe dla rolników i coraz większa liczba danych o produkcji jest dostępna do analizy. Ale jak efektywnie wykorzystać jedno i drugie? O tym dyskutowali uczestnicy warsztatów Farm data for better farm performance, zorganizowanych w dniach 9-10 grudnia br. przez EIP-AGRI.

 

Warsztaty te, były jedną z pierwszych okazji do tak szerokiej dyskusji o wykorzystaniu danych generowanych w gospodarstwach i otoczeniu rolnictwa, tak aby efektywnie zwiększać rentowność gospodarstw rolnych. Kerstin Rosenow, Kierowniczka Działu Badań i Innowacji podkreślała, że przede wszystkim trzeba skupić się na zestawieniu narzędzi informatycznych oraz gromadzonych przez nie danych, aby w dalszej kolejności zadbać o bezpieczne budowanie relacji operacyjnych pomiędzy nimi. Wszystko to powinno odbywać się z poszanowaniem aspektów prawnych związanych z dostępnością tych danych dla różnych podmiotów, w tym również publicznych.

Kontynuując ten wątek, Albert Hunia z EIP-AGRI przedstawił informację, jak wiele jest źródeł danych generowanych w rolnictwie. Poddał również pod dyskusję, aspekty właścicielskie tych danych, podając przykład producentów maszyn rolniczych, którzy gromadzą dane o przejazdach zabiegów agrotechnicznych czy ich terminach, nawet poza wiedzą ich użytkowników czyli rolników. Z drugiej strony czy rolnicy, a nawet czy podmioty publiczne wiedzą co z tymi danymi zrobić i w jaki sposób je wykorzystać do podnoszenia jakości i efektywności produkcji rolniczej.

Następnie Jurgen Vangeyte z EIP-AGRI oraz Doris Marquardt z DG AGRI rozpoczęli część prezentującą projekty, które wpływają pozytywnie na rentowność gospodarstwa wykorzystując dane w nich gromadzone. Warto przy tym zaznaczyć, że ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu nie będą możliwe do uzyskania, bez szerokiego wdrożenia standardów rolnictwa ekologicznego opierającego się na systemach rolnictwa precyzyjnego. Rolnictwo 4.0 ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na żywność, w szczególności wysokiej jakości, przy jednoczesnym redukowaniu negatywnego wpływu na środowiskowo naturalne. Innowacyjności i wykorzystanie danych dostępnych w różnych źródłach jest kluczem do tej metody. EIP-AGRI zorganizowało prace grupy fokusowej zajmującej się tą tematyką. Konkluzje prac tej grupy wskazują, że cyfryzacja i dostępność danych powinna być również przeznaczona dla małych i średnich gospodarstw, przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i świadomości cyfrowej rolników.

Dyskusja w grupach warsztatowych, która była kolejnym elementem wydarzenia, pokazała, że doradcy stanowią grupę, która znacznie lepiej rozumie i potrafi wykorzystać dane cyfrowe. Powinni oni pracować razem z rolnikami, aby wykorzystując te dane podnosić rentowność produkcji. Jednocześnie uczestnicy wskazali, że rolnicy nie mają czasu dbać o bezpieczeństwo swoich danych, nierzadko nie rozumiejąc tych zagadnień. Tutaj potrzebni są zaufani partnerzy, którzy będą w ich imieniu dbali o te kwestie.

Całość wydarzenia zamknęły prezentacje kilkudziesięciu projektów cyfrowych, które już teraz wykorzystują dane gromadzone w gospodarstwach lub instytucjach wspomagających rolnictwo. Projekty zostały podzielone na sesje tematyczne:  uprawy polowe, produkcja zwierzęca i uprawy trwałe. Zaprezentowane rozwiązania z różnych części Europy, lub rozwiązania łączące kilka państw UE już teraz wspierają podnoszenie efektywności ekonomicznej gospodarstw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych zasilanych danymi pochodzącymi  z różnych źródeł.

Drugi dzień wydarzenia poświęcony był na dyskusje dotyczące kierunków rozwoju segmentu wykorzystania danych pochodzących z produkcji rolniczego oraz poszukiwaniu potencjalnych synergii pomiędzy istniejącymi lub projektowanymi rozwiązaniami. Podczas zakończenia jeszcze raz podkreślono jak ważną rolę ma do odegrania rolnictwo cyfrowe i efektywne wykorzystanie danych w procesie transformacji cyfrowej i zrównoważonej produkcji.

 

Sesje plenarne oraz wideo przedstawiające przykłady wykorzystania danych przez rolnictwo w ramach projektów Grup Operacyjnych, Horyzont, LIFE dostępne są na kanale EIP-AGRI na YouTube, pod linkiem: EIP-AGRI Support Facility – YouTube