System nadzoru ula pszczelego

Grupa Operacyjna „System nadzoru ula pszczelego” postawiła sobie za cel opracowanie i przygotowanie urządzenia gotowego do zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla pasieczników. W ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „Oryginalna metoda realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego przy wykorzystaniu automatycznych środków technicznych polepszających kondycję zdrowotną pszczoły miodnej”.

Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.
Liderem konsorcjum (grupy EPI) jest: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Członkiem konsorcjum jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Instytut odpowiada za: przygotowanie koncepcji systemu nadzoru ula pszczelego zawierającego techniczne środki kontroli, przygotowanie projektu systemu realizującego czynności nadzorcze ula pszczelego oraz jego budowę. 

Szczegółowy opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie oryginalnej metody realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego za pomocą technicznych instrumentów obserwacji pracy i zachowania się pszczół mających istotny wpływ na polepszenie ich kondycji zdrowotnej. Dzięki systemowi nadzoru możliwe będzie zdalne pozyskanie informacji o pojawieniu się chorób w rodzinie pszczelej a dzięki zastosowaniu układu zwalczania warrozy wewnątrz ula można ograniczyć jej występowanie w środowisku życia pszczół. Podjęcie tego problemu może stworzyć nowy kierunek rozwoju pszczelarstwa i umożliwić budowanie elektronicznych uli istotnie polepszających aspekt zdrowotności i miodoproduktywności pszczół.

Realizacja projektu dotyczy obszaru pszczelnictwa. Pszczoły mają istotne znaczenie dla środowiska naturalnego. Ich praca ma wpływ na istnienie bardzo dużej liczby gatunków roślin i zwierząt, które żywią się nasionami i owocami. Niestety pszczoły wymierają w niepokojącym tempie, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego specjalizującymi się pszczelnictwem oraz z pszczelarzami stwierdzono, że główną przyczyną wymierania pszczół jest problem z zachowaniem ich zdrowotności. Nieustannie pojawiające się choroby (warroza, zgnilec amerykański) są trudne do zwalczania i powodują śmierć całych rodzin pszczelich. Z powszechnej opinii pszczelarzy wynika, że warroza stanowi obecnie największy największy problem w pasiece i nie ma zarówno prostej i skutecznej metody jej zwalczania. Chcąc zapobiec wymieraniu pszczół należy wyeliminować lub lub znacznie ograniczyć obecność warrozy w środowisku pszczelim poprzez wprowadzanie nowej metody zachowania zdrowotności. Zatem istnieje racjonalna potrzeba rozwiązania problemu i w ramach niniejszego projektu proponuje się opracowanie oryginalnego układu realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego przy wykorzystaniu automatycznych środków technicznych. Umieszczone w ulu nadzorcze środki techniczne będą miały na celu poprawienie kondycji zdrowotnej pszczół poprzez zwalczanie warrozy oraz kondycjonowanie temperatury i sprawdzanie wilgotności wewnątrz ula.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-08-09 do 2023-08-31

Źródła finansowania operacji: środki EFRROW, krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 1 285 619 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Sieć Badawcza Łukasiewicz-PIMR, Poznań.

kontrolowanie szkodników/chorób

Strona internetowa: www.zdrowapszczola.pl