Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 – relacja i materiały konferencyjne

W dniu 18 listopada 2021 r. już po raz XVII odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn.: ,,Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.

 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

 

Konferencję otworzyli: pan Ireneusz Drozdowski – dyrektor CDR w Brwinowie, pan Jacek Sommerfeld – dyrektor WODR w Poznaniu oraz pan Mariusz Tatka – dyrektor CDR w Brwinowie Oddział  w Poznaniu, podkreślając, że współczesne rolnictwo wymaga między innymi stosowania różnorodnych innowacji zarówno technologicznych, jak i informatycznych. Dodając do tego współpracę rolników i tworzenie większych grup, można osiągnąć jeszcze lepsze efekty ekonomiczne.

Konferencja obejmowała obrady plenarne, debatę, która dotyczyła współpracy rolników z lokalnymi sklepami i firmami oraz dwa panele dyskusyjne: produkcję roślinną i produkcję zwierzęcą.

 

Podczas obrad plenarnych odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”, skierowanego do doradców rolniczych oraz doradców rolnośrodowiskowych z ośrodków doradztwa rolniczego. Uroczystość miała miejsce w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs składał się z 2 etapów: wojewódzkiego oraz krajowego. Na etapie wojewódzkim wyłoniono 3 najlepszych doradców rolniczych z województwa. Zwycięscy etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani do etapu krajowego i właśnie spośród nich zostali wybrani laureaci konkursu w całym kraju.

 

Finałową galę II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku” poprowadziła pani Magdalena Maciejewska – Dyrektor Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW.

Nagrody wręczyli pani Anna Gembicka – sekretarz stanu MRiRW oraz pani Katarzyna Boczek – z-ca dyrektora CDR w Brwinowie.

Zwycięzcą konkursu Doradca Roku II edycji został pan Stefan Wacław z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. II miejsce zajął pan Łukasz Kuleczka z Wielkopolskiego ODR w Poznaniu, natomiast III miejsce – pani Monika Miniewska z Dolnośląskiego ODR w Wrocławiu

W trakcie trwania uroczystości można było obejrzeć filmy podsumowujące ogrom pracy wykonanej przez laureatów.

Szczegółowe wyniki konkursu – załącznik: plik pdf

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pierwszą prelekcję w trakcie obrad plenarnych nt.: „Wspólna Polityka Rolna – nowa odsłona – wyzwania i szanse dla Polski” wygłosił pan dr hab. Wawrzyniec Czubak – prof. UPP w Poznaniu, podczas której zaznaczył, że wszystkie podmioty działające w  łańcuchu produkcji żywności  stoją  przed  nowymi  możliwościami  i  wyzwaniami.  Powodzenie działań  zależy m.in.  od  umiejętności  implementacji  nowych,  innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych  i  technologii,  adaptujących rozwiązania cyfrowe.

Kwestię prawnych instrumentów i regulacji, mających wpływ na poprawę sytuacji producenta  rolnego  w  łańcuchu dostaw żywności przedstawiła pani dr hab. Aneta Suchoń – prof. UAM w Poznaniu, która wskazywała na brak  równowagi  w  łańcuchu  dostaw  żywności. Zauważyła, że widoczna jest  ogromna  różnica w sile ekonomicznej pomiędzy producentami rolnymi a przetwórcami i sprzedawcami.

Podczas konferencji Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 odbyła się debata na temat: „Krótkie Łańcuchy Dostaw – Współpraca rolników z lokalnymi sklepami i firmami”. W debacie wzięli udział: dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, UAM w Poznaniu, Ilona Michalak – Przyzagrodowa Produkcja Sera. Serownia Kuchary, Małgorzata Fajkowska – Producent Pierogów. Sala Biesiadna Pod Lipami,
Krzysztof Kłosin – Prezes Grupy Producentów Warzyw Chrobry.

Debatę poprowadził pan dr hab. Wawrzyniec Czubak, który przyzwyczajony do działań akademickich pozwolił sobie na krótką prezentację wprowadzającą do właściwej części debaty. Pan Profesor podczas wprowadzenia zasugerował problemy, jakie mogą napotykać rolnicy w ramach współpracy ze sklepami i firmami, a także przedstawił, w jaki sposób taka współpraca przebiega za granicą. Podkreślił również jak ważna jest rola lidera w zrzeszaniu się rolników.

Po otwarciu debaty głos zabrały panie: Ilona Michalak oraz Małgorzata Fajkowska, które opowiedziały skąd wziął się pomysł na ich biznes, a także, jak funkcjonuje i rozwija się ich działalność w gospodarstwach w ramach sprzedaży bezpośredniej. Z kolei Pan Krzysztof Kłosin wskazywał bariery dotarcia do ostatecznego klienta na dużą skalę. Na rynku lokalnym jest to możliwe, ale by dotrzeć do marketu, graniczy to z cudem  podkreślał.

Następnie głos zabrała pani dr hab. Aneta Suchoń, odpowiadając na pytanie o problemy prawne w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Wiele przepisów ewoluuje pozytywnie, ale są one bardzo rozproszone. Pani prelegent wskazała na potrzebę utworzenia strony internetowej, gdzie rolnik mógłby znaleźć wszystkie przepisy i zasady sprzedaży w ramach wybranej formy. Innym problemem jest dystrybucja żywności. W tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem wydaje się być zapewnienie przez gminę miejsc targowych dla rolników w piątki i soboty, ale także sprzedaż przez Internet, tym bardziej w dobie koronawirusa – zaznaczyła.

W trakcie dyskusji wśród uczestników padł pomysł, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby współpraca sprzedażowa czyli zrzeszanie się lokalnych rolników i wspólne sprzedawanie produktów. Większą grupą łatwiej będzie dotrzeć do potencjalnych odbiorców, aniżeli w pojedynkę.

Podsumowując debatę pan dr hab. Wawrzyniec Czubak podkreślił, że polski rolnik potrafi przetwarzać produkty, ma wysokiej jakości surowiec, z którego powstaje najlepszy produkt i robi to z sercem na dłoni. Największym problemem jest sprzedaż, zarówno w małej lokalnej skali jak i tej dużej. By pokonać te bariery złotym środkiem może być współpraca między rolnikami.

Po debacie uczestnicy podzielili się na dwie grupy i spotkali się na panelach dyskusyjnych w ramach produkcji roślinnej i zwierzęcej, aby bezpośrednio wymieniać swoje doświadczenia.

Panel – Produkcja roślinna

Panel – Produkcja roślinna prowadziła pani dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB w Poznaniu.

Pierwszy wykład, prezentowany przez panią dr hab. Annę Tratwal nt.: „Sygnalizacji i zwalczenia agrofagów”, dotyczył funkcjonalności działania portalu  internetowego  Platforma  Sygnalizacji  Agrofagów (www.agrofagi.com.pl). Pani prelegent po kolei przedstawiała każdy element działania platformy IOR. Podkreśliła, że najważniejszą  funkcją  Platformy  Sygnalizacji Agrofagów  jest  możliwość publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych. Trzeba wspomnieć o tym, że baza danych  Platformy  Sygnalizacji  Agrofagów  zawiera  około  800  plików w formie pdf oraz około 50 przekierowań na inne strony internetowe. Udostępniona  wiedza może być z powodzeniem wykorzystywana w praktyce rolniczej zarówno na poziomie służb doradczych, jak i indywidualnych producentów.

Temat pt.: „Cyfryzacja oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań w ochronie roślin – Projekt eDWIN”, przedstawił Pan Maciej Zacharczuk – WODR w Poznaniu. Przykładem cyfryzacji rolnictwa jest właśnie między innymi projekt eDWIN, który zakłada stworzenie ogólnopolskiego, informatycznego systemu ochrony roślin oraz wprowadzenie na rynek czterech elektronicznych usług: Wirtualne gospodarstwo, Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin, Raportowanie zagrożeń oraz Udostępnianie danych meteorologicznych. Zaledwie kilka tygodni temu projekt został doceniony na Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu i otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju, co podkreśla znaczenie cyfryzacji dla rozwoju rolnictwa oraz całej gospodarki.

Temat pt.: „365FarmNet – kompleksowe zarządzanie gospodarstwem” przedstawiła pani Monika Kozłowska z firmy 365FarmNet. Coraz  trudniej  wyobrazić  sobie  prowadzenie  gospodarstwa  rolnego  bez  zaawansowanego  narzędzia  do  zarządzania – podkreślała prelegentka  Oprogramowanie  365FarmNet  pomaga  w  sprawnym  prowadzeniu  dokumentacji,  dzięki  czemu  wszystkie  informacje  są  usystematyzowane  i  w  jednym miejscu.  Pani prelegent wielokrotnie zaznaczała, że podstawowy  pakiet  oprogramowania  jest  bezpłatny  i  pozwala  on  użytkownikom  w  pełni korzystać  z  funkcji  dokumentowania  prac  polowych  i  zabiegów  agrotechnicznych,  mieć  stały wgląd  do  danych  podstawowych  m.in.  do:  listy  pól,  osób  pracujących  w  gospodarstwie,  maszyn  i  urządzeń,  środków  ochrony  roślin,  materiału  siewnego  czy  nawozów  stosowanych w gospodarstwie.

Temat pt.: „Zastosowanie programu 365FarmNet w praktyce” uzupełnił pan Grzegorz Bardowski – rolnik z Uniejowic, znany szerszej publiczności z programu „Rolnik szuka żony”. Pan Grzegorz na podstawie własnego gospodarstwa pokazał, jak stosowanie oprogramowania 365FarmNet wpłynęło na poprawę funkcjonowania jego gospodarstwa. Podkreślił, iż na podstawie zebranych danych i  wartościowych  analiz, można łatwiej i szybciej  podejmować racjonalne decyzje, ograniczając koszty  produkcji, oszczędzając czas zaplanowanych prac w gospodarstwie, a tym samym, poprawiając  dochodowość gospodarstwa.

Na temat funkcjonowania gospodarstwa w grupie producentów rolnych opowiedział z kolei pan Krzysztof Kłosin – Prezes Grupy Producentów Warzyw Chrobry. Pan Krzysztof opowiadał o zaletach współpracy między rolnikami i gorąco zachęcał innych do zrzeszania się w grupy producentów.

Ostatni wykład w ramach panelu produkcja roślinna przedstawił pan Artur Szymczak – Dyrektor KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Dzięki wykładowi mogliśmy poznać wiele innowacyjnych rozwiązań, które mają swoje zastosowanie w technologiach uproszczonych i siewie bezpośrednim w maszynach  KUHN.

Panel – Produkcja zwierzęca

W panelu – Produkcja zwierzęca moderatorem był Pan Mariusz Tatka – dyrektor CDR O. w Poznaniu. Dyskusja toczyła się wokół następujących tematów:

  • „Stan i perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie”, który został wygłoszony przez pana Łukasza Bocheńskiego – pracownika CDR Oddział w Poznaniu, omawiając sytuację na rynku mleka, bydła, trzody chlewnej i drobiu zarówno w Polsce, jak i na świecie.
  • „Wymagania weterynaryjne w przetwórstwie mięsa na małą skalę (MLO, RHD, rzeźnie rolnicze)”, przedstawił wet. Michał Mierkiewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, zwracając uwagę, na szereg regulacji prawnych podejmowanych przy zakładaniu i rozwoju RHD, MLO i rzeźni rolniczych, wskazując przy tym dobre praktyki higieniczne.
  • „Elvio – System do zarządzania stadem trzody chlewnej” przedstawił pan Roman Zapała z firmy Agraves Sp. z o.o. W trakcie wystąpienia można było wywnioskować, że rolnicy coraz częściej wskazują na uciążliwe wymogi prowadzenia szerokiej dokumentacji i rozbudowanych ewidencji, w efekcie czego rolnik coraz więcej czasu spędza „za biurkiem”, a coraz mniej może go poświęcić gospodarstwu i zwierzętom. Rozwiązania zastosowane w systemie Elvio dla indywidualnych gospodarstw, ale również grup producentów rolnych, pozwalają w prosty sposób uzyskać pełne i aktualne informacje oraz przygotować różnego rodzaju raporty, plany, zestawienia wypełniając automatycznie obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
  • „Zastosowanie programu Elvio w gospodarstwie rolnym”, omówił pan Karol Mazur – prezes Zarządu Grupy Producentów Rolnych Agri Grupa, wskazując swoje doświadczenia z funkcjonowania programu „Elvio” na przykładzie własnego gospodarstwa rolnego, grupy producentów rolnych, a nawet zarządzania produkcją na potrzeby uruchomienia biogazowni.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom na czacie.

 

Zarówno konferencja, jak i konkurs zostały zrealizowane w ramach działań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 wpisuje się w podstawowe cele, jakimi są: ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk, a także rozwijanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie.

 

Dziękujemy za aktywny udział w konferencji i zapraszamy na kolejny Dzień Przedsiębiorcy Rolnego już za rok. Nagranie z transmisji konferencji można zobaczyć – link

 

Do pobrania:

Materiały konferencyjne

Wyniki konkursu Doradca Roku_2021