Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w rolnictwie?

Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy. Występują w nim liczne zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów, ale także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych. Zawód rolnika jest więc szczególny również pod względem ilości niebezpieczeństw na jakie gospodarz jest narażony w trakcie codziennych obowiązków czy rutynowych zajęć. Dlatego tak istotna jest znajomość przepisów i zasad bhp oraz świadomość konieczności ich przestrzegania.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla doradców, rolników i przedsiębiorców rolnych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, który niewątpliwie pomoże w pogłębianiu i usystematyzowaniu wiedzy, a także zdobywaniu umiejętności w tym zakresie. Poradnik opracowany przez Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi.

 

Do pobrania:

BEZPIECZENSTWO_I_HIGIENA_PRACY_W_ROLNICTWIE_-_Poradnik_dla_rolników_i_przedsiebiorców_rolnych