Popularyzowanie biogospodarki

Zachęcamy do zapoznania się z 28 wydaniem  Przeglądu Obszarów Wiejskich UE, który w całości poświęcony jest popularyzowaniu biogospodarki. W związku z intensywnym poszukiwaniem sposobów, dzięki którym społeczeństwo może zarządzać swoimi zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony, obszary wiejskie w całej Europie są coraz lepiej przygotowane na czerpanie korzyści z biogospodarki. Wprowadzenie nowej unijnej strategii dotyczącej biogospodarki ma na celu dalsze przyspieszenie tego procesu.

W niniejszej publikacji uwzgledniono następujące tematy:

1. Polityka w zakresie biogospodarki na rzecz obszarów wiejskich
Wprowadzenie do unijnej strategii dotyczącej biogospodarki z perspektywy obszarów wiejskich.

2. Pozyskiwanie wartości na obszarach wiejskich
Badanie łańcuchów wartości biogospodarki i sposobów ich kalibracji, aby przynosiły korzyści obszarom wiejskim.

3. Wsparcie polityczne na rzecz wprowadzania zmian
Przeanalizowanie różnych narzędzi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie wspierania biogospodarki na obszarach wiejskich oraz sposobów łączenia różnych instrumentów wsparcia.

4. Przyciąganie nowych inwestycji
W jaki sposób wiejscy przedsiębiorcy mogą finansować swoje projekty w dziedzinie biogospodarki? Określono szereg opcji finansowania projektów biznesowych opartych na biotechnologii, realizowanych na obszarach wiejskich.

5. Podejścia regionalne i lokalne dostosowane do potrzeb
Spojrzenie z perspektywy wychodzącej poza unijną strategię dotyczącą biogospodarki w celu określenia, co podmioty lokalne i regionalne mogą zrobić, aby wzmocnić biogospodarkę na obszarach wiejskich.

6. Zapewnianie dynamiki działań
Profil poszczególnych podejść, jakie obszary wiejskie mogą przyjąć do celów podnoszenia świadomości, tworzenia poparcia i rozwijania nowych umiejętności potrzebnych do stymulowania biogospodarki

 

Pobierz biuletyn w wersji polskojęzycznej