Specjały znad Obry

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „Specjały znad Obry”, który ma na celu prowadzenie wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu internetowego i stacjonarnego.

Operacja będzie polegała na prowadzeniu wspólnej sprzedaży produktów i przetworów (produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego, sklepu internetowego z wersją responsywną na telefon oraz sprzedaży bezpośredniej na straganach, ryneczkach. Sprzedaż będzie realizowana pod wspólnym logo grupy producentów pn. „Specjały z nad Obry”, którą tworzy 5 rolników zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Posiadane doświadczenie zbierane na przestrzeni lat zaowocowało chęcią współpracy w zakresie ciągłego podnoszenia jakości produktów i poszerzenia rynków zbytu. Członków grupy operacyjnej połączyła idea wspólnej sprzedaży bezpośredniej w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz podniesienie konkurencyjności wspólnej oferty. Celem operacji realizowanej przez grupę operacyjną jest skrócenie łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie pośredników w efekcie poszerzenie rynku zbytów i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jednym z celów będzie również opracowanie 3 modeli sprzedaży bezpośredniej polegających na:

1. Dostawy bezpośrednie do klienta;

2. Sprzedaż internetowa;

3. Sprzedaż w sklepie stacjonarnym.

Ww. modele sprzedaży spowodują skrócenie czasu realizacji dostaw, podniesienie jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie jakości obsługi konsumenta, co zaowocuje podniesieniem dochodów gospodarstw zaangażowanych w projekt.

Korzyści: wspólny sklep internetowy który wprowadzi udogodnienia w postaci zamawiania online asortymentu oferowanych produktów w ramach krótkiego łańcucha sprzedaży oraz dokonywania opłaty przez bankowość internetową w dowolnym miejscu i czasie; wspólne logo – Jednym z celów niniejszego projektu jest budowa wspólnej marki. Aby to osiągnąć Grupa planuje stworzenie wspólnego Logo, którym oznaczone będą produkty oferowane przez Grupę. Logo pozwoli na wyróżnienie produktów spośród innych oferowanych w regionie województwa lubuskiego. Logo będzie umieszczane na każdej etykiecie produktowej, materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz sklepie internetowym, wizytówkach oraz ulotkach; etykietach, które będą również jedną z form informacji o produkcie oraz promocji i przyczynią się do rozpoznawalności produktów Konsorcjum.

Czas realizacji projektu: od 2021-10-18 do 2022-12-31

Źródła finansowania operacji: Operacja będzie finansowana z pomocy w ramach Działania 16 Współpraca TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (325 000 zł) oraz ze środków własnych (69918,14 zł).

Całkowity budżet operacji: 394 918,14zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Jasieniec 50, 66-320 Trzciel.

Strona internetowa: www.naszaspizarnia.pl