Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI „Innowacje dla lokalnych rynków rolnych” pn. „IQsell7: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności”.

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne. Model ma umożliwić małym producentom żywności przetworzonej i nieprzetworzonej zwiększyć skuteczność sprzedaży swoich produktów bezpośrednio konsumentom, a z kolei, konsumentom umożliwić trwały dostęp do jakościowej żywności lokalnej, wiadomego pochodzenia. Projekt będzie realizowany przez okres 24 miesięcy i jest projektem pilotażowym.

Testowanie opracowanych rozwiązań odbędzie się w dwóch lokalizacjach: Dolny Śląsk i Małopolska.

 

Etap 1. Opracowanie koncepcji modelu – badania

ZADANIE A. Badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych

 

Etap 2. Testowanie prototypu

ZADANIE B. Wykreowanie prototypowego narzędzia informatycznego dla skalowania systemów Krótkich łańcuchów dostaw żywności w oparciu o ekonomię współdzielenia

ZADANIE C. Testowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych instytucjonalne

 

Etap 3 Pilotaż prototypu

ZADANIE D. Wypracowanie systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich

ZADANIE E. Pilotażowe wdrożenie prototypu innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych.

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:

– opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnej dla rozwoju lokalnych rynków rolnych w oparciu o systemy Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

– przełamanie barier logistycznych –

zwiększenie skali sprzedaży bezpośredniej.

– dostosowanie form sprzedaży oraz rozwiązań instytucjonalnych do potrzeb, uwarunkowań i możliwości w funkcjonujących lub planowanych systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Rezultaty w zakresie wypracowanej innowacji organizacyjnej:

– wypełnienie luk informacyjnych i organizacyjnych w zakresie logistyki (transportu i magazynowania) istniejących pomiędzy podażą produktów i przetworów rolnych z małych i średnich gospodarstw, a lokalnym rynkiem konsumentów poszukujących tych produktów,

– generowanie oszczędności w wyniku obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz kosztów transakcyjnych,

– bezpośrednie transakcje i rozliczenia między poszczególnymi uczestnikami sieci.

Pośrednim rezultatem będzie wprowadzenie na rynek spożywczy rozwiązań „oddolnych” budujących konkurencyjność, bazujących na rozproszonym geograficznie i decentralizowanym charakterze małych gospodarstw rolnych oraz przetwórstwa w małej skali.

 

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 16 Współpraca oraz środki własne Beneficjentów

Czas realizacji projektu: od 2021-07-06 do 2022-12-31

Budżet projektu: 2 007 113,00 PLN

Obszar realizacji: Miasto Wrocław, małopolskie, dolnośląskie

Strona internetowa: https://zielonadolina.biz/iqsell-innowacje-organizacyjne-dla-rozwoju-krotkich-lancuchow-dostaw-zywnosci