Wrześniowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym newsletterem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

EIP-AGRI to sieciowe wsparcie dla:
• Budowy dobrze funkcjonującego unijnego systemu AKIS
• Wspierania inteligentnego i odpornego sektora rolnego oraz bezpieczeństwa żywnościowego
• Wzmocnienia ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu
• Wzmocnienia sektora społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

W nowym okresie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 Grupy Operacyjne będą zajmować się wszystkimi rodzajami innowacji na obszarach wiejskich, w tym innowacjami społecznymi, w celu transformacji europejskiego rolnictwa i leśnictwa na bardziej zrównoważone i konkurencyjne.

 

W aktualnym numerze biuletynu EIP-AGRI znajdą Państwo następujące informacje:

Uprawa ekologicznych warzyw i tworzenie miejsc pracy – Grupa Operacyjna Biogemüse w Hesji Północnej (Niemcy) wdrożyła projekt, którego celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach regionalnego łańcucha wartości warzyw uprawianych ekologicznie.

Innowacyjne podejście partycypacyjne do zdrowia owiec na wzgórzach – projekt Hill Sheep Health North został wdrożony w celu opracowania innowacyjnego podejścia partycypacyjnego dla hodowców owiec górskich w Wielkiej Brytanii w celu rozwiązania problemu choroby owiec górskich – infekcji przywrą wątrobową lub fascioosis. Dzięki metodzie partycypacyjnej rolnicy uczestniczyli w znalezieniu rozwiązań problemów związanych z tą chorobą. Łącząc wiedzę i doświadczenie rolników z wiedzą i doświadczeniem lekarzy weterynarii i specjalistów oraz stosując odpowiednią technologię, zostały wprowadzone skuteczne rozwiązania.

Pomysł na grupę fokusową EIP-AGRI – Grupy fokusowe EIP-AGRI to tymczasowe grupy wybranych ekspertów koncentrujących się na konkretnym temacie, dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Każda grupa bada praktyczne innowacyjne rozwiązania problemów. Jeśli masz problem lub pytanie, w którym grupa fokusowa może być właściwym narzędziem do inicjowania innowacji, opowiedz o tym.

Punkt kompleksowej obsługi na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Strona internetowa EIP-AGRI zawiera wiele ciekawych i interaktywnych funkcji. Wszyscy odwiedzający mogą wyrazić swoje potrzeby badawcze, odkryć możliwości finansowania projektów innowacyjnych i poszukać partnerów, z których mogą nawiązać współpracę. Użytkownicy mogą dzielić się innowacyjnymi pomysłami i praktykami projektowymi, informacjami o projektach badawczych i innowacyjnych, w tym wynikami projektów.

Raport końcowy z Seminarium EIP-AGRI: Plany strategiczne WPR: kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich – W dniach 16–18 września 2020 r. odbyło się seminarium internetowe EIP-AGRI pt. „Plany strategiczne WPR: kluczowa rola systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS) w państwach członkowskich”. Celem wydarzenia było wsparcie państw członkowskich w przygotowaniu ich planów strategicznych AKIS. Uczestnicy z całej UE wymienili się doświadczeniami i inspirującymi przykładami organizowania i wspierania tworzenia i wymiany wiedzy w rolnictwie między różnymi podmiotami AKIS.

Nagrania z webinariów „Przygotowanie planów strategicznych WPR – rola sieci innowacji w państwach członkowskich” – Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowała w dniach 3–10 czerwca 2021 r. serię jednodniowych seminariów internetowych, aby przedstawić wytyczne dotyczące komponentu innowacyjnego przyszłych sieci WPR dotyczącego wspierania nowego przekrojowego celu innowacyjnego WPR, jakim jest modernizacja rolnictwa i obszarów wiejskich.

Inteligentne rolnictwo klimatyczne – Wielozadaniowy projekt STARGATE Horizon 2020 ma na celu zwiększenie odporności rolnictwa na zmieniający się klimat. Przetestuje on konkretną metodologię inteligentnego rolnictwa klimatycznego (CSA), która pomoże rolnikom i decydentom w osiągnięciu krótko- i długoterminowej adaptacji do zmiany klimatu. Innowacje STARGATE zarówno w zakresie mikroklimatu i zarządzania ryzykiem pogodowym, jak i projektowania krajobrazu polowego i regionalnego będą promować odporność systemów rolniczych.

Baza danych niemieckich grup operacyjnych już dostępna online – Istnieje nowa strona internetowa niemieckiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która zawiera bazę danych grup operacyjnych w Niemczech. Podsumowania grup dostępne są w języku angielskim, a pozostałe informacje w języku niemieckim. Dane można przeglądać według tematu, słowa kluczowego, daty rozpoczęcia projektu, a nawet regionu za pomocą przydatnej mapy.

zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie przy pomocy Google Translate