Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu

Uprzejmie informujemy, iż Grupa Operacyjne EPI „Naszelokalne.pl” rozpoczęła realizację projektu w ramach działania „Współpraca” pn. „Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu”.

Celem głównym działań Grupy Operacyjnej „Naszelokalne.pl” jest zbudowanie komplementarnego modelu krótkiego łańcucha dostawi i przetestowanie jego założeń w praktyce. Projekt będzie dotyczył mieszkańców Torunia i okolic poprzez sprzedaż żywności o bardzo szerokim wachlarzu produktów wytwarzanych przez rolników z woj. Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym roku realizacji operacji planuje się zaprojektowanie dedykowanej platformy e-commerce obejmującej nie tylko e-sklep ale moduł obsługujący logistykę całego procesu . W tym czasie będzie budowane wzorcowe centrum logistyczno-wystawiennicze w Przysieku mające na celu przetestowanie odpowiednich warunków do przechowywania, pakowania i wysyłania zamówień do konsumenta w Toruniu i okolicach. Tam również będzie umieszczona kawiarnia i sklep z produktami. Planuje się wykonanie przez UMK badań marketingowych wśród mieszkańców Torunia, które pozwolą na określenie asortymentu, warunków i sposobu dostaw produktów od rolników. Bardzo istotnym elementem jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości żywności w systemie, UMK ma opracować koncepcję Agencji Certyfikacji i Promocji. Pozwoli to na uzyskanie instrumentu dbającego o wysoką jakość i autentyczność żywności. W drugim roku realizacji operacji planowane jest uruchomienie II etapu badań jakim będzie testowanie sprzedaży produktów. Pozwoli to na uzyskanie praktycznej wiedzy na temat specyfiki realizacji tego pomysłu. Koncepcja zakłada również zaprojektowanie specyficznej dedykowanej kampanii promocyjnej, która poprzez wykonanie jej założeń w praktyce odpowie na pytanie odnośnie skuteczności oddziaływania różnych form promocji w takim systemie.

Największe korzyści: W rezultacie powstanie praktyczny model funkcjonowania krótkiego łańcucha dostaw, który będzie w stanie dostarczać lokalną żywność zgodnie z ideą locavore do mieszkańców średniej wielkości miasta. Umożliwi to również prawie 20 rolnikom zainteresowanym produkcją żywności lokalnej na przygotowanie i przetestowanie sprzedaży na rynkach o zasięgu regionalnym bardzo szerokiego spektrum produktów.

Czas realizacji projektu: od 2021-07-01 do 2022-12-31

Źródła finansowania: Dofinansowanie EFRROW, środki własne członków grupy operacyjnej

Budżet projektu: 8 732 278,36 zł

Obszar realizacji: Bydgosko-toruński

Strona internetowa: www.naszelokalne.eu 

 

Fot. źródło: www.naszelokalne.eu