Udostępnienie API do Portalu IRZplus – nowa usługa pozwalająca na integrację systemów zewnętrznych z Portalem IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Dokumenty do systemu IRZ można składać także za pomocą API Portalu IRZplus (ang: Application Programming Interface – Interfejsu Programowania Aplikacji), który umożliwia korzystanie z usług  Portalu IRZplus bezpośrednio z systemu informatycznego stosowanego przez posiadaczy zwierząt, który wspiera cykl produkcyjny lub zarządzanie stadem.

Informacje o Portalu IRZplus – pokaż film

Informacje o Portalu IRZplus – pokaż film – wersja dla niesłyszących

Portal IRZplus – instrukcja użytkownika – pokaż

Portal IRZplus – nowości 2018 – pokaż film

Portal IRZplus – nowości 2018 – pokaż film – wersja dla niesłyszących

Portal IRZplus – nowości 2019 – pokaż film

Portal IRZplus – nowości 2019 – pokaż film – wersja dla niesłyszących

Rekomendowanymi przeglądarkami internetowymi do obsługi portalu są: Microsoft Edge, Mozilla Firefox Quantum, Google Chrome i Opera.

Logowanie do Portalu IRZplus:

Aby zalogować się do Portalu IRZplus należy w okienku logowania wpisać swój login i hasło czytaj dalej

Filmy instruktażowe w zakresie funkcjonalności Portalu IRZplus znajdują się na dole strony.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):

 • Zgłoszenie bydła do rejestru,
 • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
 • Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
 • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Spis stanu stada świń,
 • Zgłoszenie siedziby stada,
 • Raport kontrolny zbioru danych
 • Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy,
 • Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy,
 • Zgłoszenie kierunku użytkowania bydła.

 Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

 • wgląd do danych Swojej siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
 • import danych z komputera użytkownika,
 • eksport danych z Portalu IRZplus,
 • wydruki przeglądanych danych w Portalu,
 • zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę,
 • przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada,
 • przegląd rejestru kierunków użytkowania bydła.

Opis usług API Portalu IRZplus:

Aby wykorzystać udostępniony przez ARiMR interfejs API Portalu IRZplus niezbędne jest dostosowanie systemu informatycznego, którym posługują się posiadacze zwierząt. Wymagane jest zbudowanie po stronie systemu klienckiego usług przekazujących i odbierających komunikaty do / z Portalu IRZplus.

Opis usług Portalu IRZplus – pokaż

Specyfikacja usług API Portalu IRZplus – rar

Jeśli masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus:

 • wyślij e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
 • zadzwoń na infolinię czynną w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00
  pod telefonem 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Jeśli masz problem dotyczący działania aplikacji Portal IRZplus:

 • zgłoś go e-mailem na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

Aby uruchomić Aplikację Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ kliknij na poniższy link:

Filmy instruktażowe zapoznające z Portalem IRZplus, składaniem zgłoszeń i wniosków oraz przeglądem danych:

Dodatkowe oznakowanie loch na potrzeby działania „Dobrostan zwierząt”:

Wniosek o nadanie uprawnień / reset hasła / aktualizację danych do Portalu IRZplus – osoba fizyczna pobierz

Wniosek o nadanie uprawnień / reset hasła / aktualizację danych do Portalu IRZplus – osoba prawna pobierz

Regulamin użytkownika Portalu IRZplus pobierz

 

Źródło: ARiMR