Projekty SIR zrealizowane w II kwartale 2021!

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w II kwartale 2021 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W zestawieniu przedstawiono wiele ciekawych projektów w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, m.in. w tematyce:

 • Tradycyjne rośliny miododajne w nowoczesnej pasiece
 • Innowacje w winiarstwie
 • Dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej
 • Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce
 • III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”
 • Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej
 • Lokalne Partnerstwa ds. Wody
 • Innowacje łąkowo-pastwiskowe w produkcji mleka i wołowiny
 • Przetwórstwo jako innowacyjny sposób na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych
 • Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu
 • Zwierzęta użytkowe – kierunek chowu i hodowli na przykładzie polskich doświadczeń
 • Dobrostan zwierząt
 • Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej
 • IV Międzyregionalny Pokaz Alpak.
 • Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa
 • Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021
 • Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
 • Targowisko Dolnośląski Targ Rolny
 • Wiosenne Targi Innowacji

Pobierz zestawienie II kwartał 2021