Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego? Weź udział w konferencji!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencje pt. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego”, organizowanej w ramach operacji własnej SIR pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska”.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników konferencji z raportem emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego, działaniami na rzecz ochrony środowiska zgodnymi m.in. z Zielonym Ładem oraz pokazanie nowoczesnych działań i dobrych praktyk z zakresu ograniczenia emisji. Wstępny program konferencji w załączeniu.

Termin i miejsce konferencji: 2 września 2021 r.- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

W konferencji mogą uczestniczyć przedstawiciele JDR oraz prywatnych podmiotów doradczych, przedstawiciele IR, rolnicy, przedstawiciele szkół rolniczych, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytutów naukowych, uczelni rolniczych oraz zainteresowani tematyką.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej tzn. prelegenci i część uczestników (maksymalnie 40 osób) będzie uczestniczyło w konferencji stacjonarnie, natomiast pozostali uczestnicy online – przekaz  na żywo poprzez platformę szkoleniową CDR i kanał youtube.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie organizowane jest na platformie szkoleniowej CDR. Na adres e-mail, który uczestnik poda w rejestracji, wysłane zostanie zaproszenie z linkiem.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na platformie https://planowanie.cdr.gov.pl/ (osoby zarejestrowane logują się na platformę) i wybrać nazwę konferencji:
Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego – konferencja stacjonarna lub

Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego – konferencja online

Rekrutacja na konferencję będzie trwać od 9.08.2021 r. do 27.08.2021 r. O przyjęciu na konferencje decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie na konferencję.

Na konferencji stacjonarnej liczba miejsc jest ograniczona do 40 osób. Liczba miejsc na szkoleniu on-line – 200. O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu

Program konferencji