Nowe wydanie Europejskiego biuletynu na temat rozwoju obszarów wiejskich – Rural Connections!

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Europejskiego biuletynu na temat rozwoju obszarów – Rural Connections Magazine, wydawanego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development – ENRD).

ENRD to sieć łącząca zainteresowane strony zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich na terytorium Unii Europejskiej. ENRD przyczynia się do skutecznego wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) państw członkowskich, wspierając tworzenie i wymianę wiedzy oraz ułatwiając wymianę informacji i współpracę między obszarami wiejskimi w całej Europie

W bieżącym wydaniu w szczególności polecamy następujące artykuły:

  • budowanie potencjału w zakresie planów WPR
  • Budowanie długoterminowej wizji obszarów wiejskich
  • Europejski Zielony Ład i obszary wiejskie
  • 15. Warsztaty dotyczące dobrych praktyk: „Ocena wkładu PROW w konkurencyjność i rentowność sektora rolnego”
  • EIP-AGRI: 7 lat innowacji w rolnictwie i leśnictwie
  • Reforma WPR: ekoprogramy
  • Przyszłość sieci kontaktów będzie inna
  • W 2040 r. zrównoważony rozwój będzie podstawą ról w rolnictwie
  • Rolnictwo społeczne: sposób na promowanie osób niepełnosprawnych
  • Wywiad – czy Wspólna Polityka Rolna może chronić przyrodę?

 

Pobierz biuletyn w wersji PL