Strategia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich

Europejski Parlament Obszarów Wiejskich oraz Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny zapraszają do udziału w publicznym wysłuchaniu, którego celem jest określenie sposobów osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dzięki nowym sposobom współpracy między obszarami wiejskimi i miejskimi. Wydarzenie pod formalną nazwą „W kierunku holistycznej strategii zrównoważonego i sprawiedliwego rozwojowi obszarów wiejskich i miejskich”, odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r.

 

Podczas wysłuchania zostaną w szczególności:

  •  Istniejące wyzwania, niespójności polityczne i przeszkody dla bardziej jednolitej i zrównoważonej polityki rozwoju obszarów wiejskich/miejskich na poziomie UE;
  •  Skuteczne polityki i inicjatywy, które już teraz wspierają bardziej zrównoważony rozwój obszarów wiejskich/miejskich;
  • Ramy polityki i rozwiązania w zakresie zarządzania w celu osiągnięcia holistycznej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich/miejskich.

 

Wydarzenie to będzie transmitowane w Internecie i tłumaczone na języki: angielski, francuski i hiszpański. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w debacie za pomocą platformy Slidedo.

 

Więcej informacji, program i formularz rejestracyjny.

 

Rejestracja uczestników jest możliwa do 17 czerwca br.