Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone zarządzenie poprzez wiedzę i praktykę – materiały z seminarium EIP-AGRI

W dniach 13-14 kwietnia br. odbyło się seminarium w formie online zorganizowane przez Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) pn. „Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone zarządzenie poprzez wiedzę i praktykę„. Spotkanie poświęcone było wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie poprawy stanu zdrowia  gleby poprzez zrównoważone praktyki.

Celami seminarium były m.in.:

  • Podniesienie świadomości na temat znaczenia zdrowia gleby i wprowadzanie różnych inicjatyw UE podejmowanych w celu jej zachowania (np. gleba EJP i proponowana inicjatywa UE „Caring for Soil is Caring for Life”).
  • Promowanie i opieranie się na  wynikach dotychczasowych działań Grup Fokusowych EIP-AGRI w zakresie zagadnień związanych z glebą.
  • Dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w celu utrzymania zdrowia gleby, określonymi w odpowiednich projektach, działaniach badawczych i praktycznych.
  • Określenie synergii między różnymi rodzajami projektów realizowanymi na rzecz poprawy zdrowia gleby oraz zachęcanie do dalszej współpracy między uczestnikami poprzez tworzenie sieci kontaktów.
  • Omówienie wyzwań i rozwiązań dla ochrony zdrowia gleby i wyznaczenie, co jest potrzebne do tego, aby te rozwiązania były dostępne dla rolników, leśników i innych podmiotów, a także aby były one szeroko stosowane.

W seminarium EIP-AGRI udział  wziął polski przedstawiciel Pan Mateusz Ciasnocha, który omówił temat „Doświadczenia z polskich gospodarstw wdrażających praktyki zatrzymywania dwutlenku węgla w glebie i poprawy stanu gleby”.

Materiały z seminarium w formie wideo udostępnione zostały na stronie internetowej EIP-AGRI.