Budowa prototypu inteligentnej (smart) pasieki

Grupa Operacyjna EPI pn. „SMART HIVE TECHNOLOGIES” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt, którego celem jest stworzenie prototypu inteligentnej pasieki.

Pasieki będą umiejscowione w różnych środowiskach tj, tereny zalesione (lasy), tereny polowe (pola uprawne), oraz tereny mieszane (obszar na którym występują dwa wcześniej opisane typy oraz obszary ruderalne i drzewostany). Spodziewanym efektem jest przetestowany i przygotowany do wdrożenia prototyp systemu monitorowania oraz wczesnego ostrzegania pasiek stworzony w oparciu o machine learning, dzięki któremu będzie możliwa kontrola najważniejszych parametrów panujących w ulu.

 

Największe korzyści: monitorowanie oraz zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania w pasiece wpłynie pozytywnie na kondycję pszczelich rodzin. Zmniejszy częstotliwość dojazdów do tych pasiek, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz pozwoli na znaczne podniesienie bezpieczeństwa produkcji pasiecznej.

 

Budżet projektu: 2 085 222 zł,

 

Obszar realizacji: Podregion Sieradzki – 051011800000,

 

Strona internetowa: http://smartbeehive.eu/