Zwycięzcy Rural Inspiration Awards 2021!

Podczas wirtualnego wydarzenia Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich (Rural Vision Week) zorganizowanego przez Komisję Europejską i Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) odbyła się ceremonia wręczenia nagród tegorocznej edycji Rural Inspiration Awards 2021.

Ceremonia odbyła się z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich –  Januszem Wojciechowskim. W swoim przemówieniu Komisarz podkreślił, że tematyka konkursu Rural Inspiration Awards 2021  koncentruje się na wiejskiej przyszłości z obrębie 4 głównych obszarów – cyfrowym, zielonym, odpornym i sprzyjającym włączeniom społecznym.

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

  • Zielona przyszłość: ReWI Visions (Resource Wise Visions), Finlandia – projekt otworzył przed młodymi ludźmi szeroki wachlarz możliwości, czego efektem jest 40 nowych przedsiębiorstw gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Cyfrowa przyszłość: The HofladenBOX, Niemcy – projekt ten wykracza poza zwykły model krótkich łańcuchów dostaw i łączy rolników bezpośrednio z konsumentami.
  • Solidarna przyszłość: Green care – Where people flourish, Austria – projekt łączy gospodarstwa z lokalnymi organizacjami edukacyjnymi i społecznymi.
  • Odporna przyszłość: Pilot Project on Circular Bioeconomy, Hiszpania – projekt okazał się żywym laboratorium z wieloma korzyściami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.
  • Głosowanie publiczności : Anielskie Ogrody (Angelic Gardens), Polska – celem projektu jest stworzenie oaz różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych i ogrodach przydomowych.

Szczegółowe informacje o wygranych projektach oraz materiały z wydarzenia dostępne są na stronie ENRD