Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych

Już po raz siedemnasty Polska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH/VIVANESS w Norymberdze

Targi BIOFACH to największa impreza na świecie obejmująca swoją tematyką żywność ekologiczną, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Co roku kilka tysięcy firm z całego świata promuje żywność i rolnictwo ekologiczne. To idealna okazja dla odwiedzających, aby spotkać producentów ekologicznych, podzielić się pasją do żywności ekologicznej, poznać i wymienić poglądy z profesjonalistami oraz zainspirować się najnowszymi trendami w branży. W tym roku targi BIOFACH oraz VIVANESS (międzynarodowe targi naturalnej i organicznej pielęgnacji ciała) odbyły się w dniach 17-19 lutego, lecz z uwagi na pandemię COVID-19 zostały zrealizowane w przestrzeni wirtualnej. Program Targów obejmował 70 indywidualnych sesji rozmieszczonych na sześciu forach (forum BIOFACH, forum dotyczące specjalistycznego handlu detalicznego, forum na temat zrównoważonego rozwoju, polityki, nauki i Kongres VIVANESS), które poruszyły wszystkie aspekty trendów, danych liczbowych oraz faktów ze świata rynku produktów organicznych. Odbyły się również prezentacje dotyczące najważniejszych tematów, takich jak „pakowane nieopakowane” produkty ekologiczne oraz sesje specjalne dotyczące głównego tematu kongresu: „Kształtowanie transformacji. Silniejsi Razem”.

Udział w targach BIOFACH/VIVANESS wzięło 1442 wystawców z całego świata. Zapewniło to bogactwo ofert dla łącznie 13 800 zarejestrowanych zwiedzających ze 136 krajów. Oprócz profesjonalnie dopracowanego programu kongresowego, w tym roku ponownie zostały zaprezentowane nowości i trendy branżowe. Hasłami przewodnimi imprezy były produkty roślinne, produkty o niskiej zawartości cukru, żywność funkcjonalna, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna oraz kosmetyki przyjazne środowisku. Tak jak w poprzednich latach, również tym razem Polska zaprezentowała swoją bogatą ofertę produktową.

Pełen program oraz nagrania wykładów są dostępne na Platformie eSPECIAL BIOFACH / VIVANESS 2021 (https://www.biofach.de/en).

Co roku podczas Targów BIOFACH prezentowane są najnowsze dane statystyczne na temat rolnictwa ekologicznego na całym świecie. Od 2000 roku dane te są publikowane przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego- FiBL oraz Międzynarodową Federację Ruchów Rolnictwa Ekologicznego- IFOAM.

Najnowsze dane za rok 2019 :

Rolnictwo ekologiczne jest praktykowane w 187 krajach, a ponad 72 mln hektarów (wzrost o 1,6% w stosunku do 2018 roku) użytków rolnych jest uprawianych ekologicznie przez ok 3,1 miliona rolników (wzrost o 13% w stosunku do roku 2018). Globalna sprzedaż żywności i napojów ekologicznych również wzrosła i osiągnęła w 2019 r. ponad 106 miliardów euro. Wiodącym krajem są Stany Zjednoczone z 44,7 mld euro, a następnie Niemcy (12 mld euro) i Francja (11,3 mld euro). Odnośnie konsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca prym wiedzie Dania (344 euro). Pod względem powierzchni ekologicznych użytków rolnych niezmiennie liderem jest Australia (35,7mln ha). Na drugim miejscu znajduje się Argentyna (3,6 mln ha) a na trzecim Hiszpania (2,4 mln ha). Najwięcej producentów odnotowano w Indiach, następnie w Ugandzie i Etiopii (warto zwrócić uwagę, że są to jednocześnie bardzo mali producenci).

W Europie produkcją ekologiczną objęte było prawie 16,5 mln ha (stan na koniec 2019 roku) i jest to o prawie 1 mln ha więcej w porównaniu do roku 2018. Największą powierzchnią upraw ekologicznych może pochwalić się Hiszpania (2,4 mln ha), Francja (2,2 mln ha) i Włochy (2 mln ha) . Polska w tym zestawieniu zajmuje 9 miejsce. W 10 krajach minimum 10% użytków rolnych to użytki zarządzane ekologicznie. Liderem jest Lichtenstein (41 %), następnie Austria (26,1 %) i Estonia (22,3%). Liczba ekologicznych producentów wynosiła w 2019 roku 430 794, co jest wzrostem o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast liczba ekologicznych przetwórców wzrosła o 5,9% i wynosiła 81 719 przetwórców.

 

Źródło: CDR w Brwinowie