Grupa Operacyjna EPI – TOP CEBULA

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI – TOP CEBULA

Tytuł projektu:

„Technika i technologia produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych”. Nowa technologia produkcji cebuli z wykorzystaniem innowacyjnych konstrukcji maszyn specjalnie w tym celu opracowanych.

 

Opis projektu:

Wdrożenie do praktyki rolniczej nowej technologii przyczyni się do zwiększenia stabilnych i zrównoważonych dostaw (produkcji) cebuli lepszej jakości i większym plonie z jednostki powierzchni plantacji oraz o większej efektywności ekonomicznej. Efektem niewymiernym będzie ograniczenie negatywnego wpływu uprawy cebuli na środowisko naturalne.

 

Największe korzyści:

Nowa technologia bezzagonowej produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych wpłynie na zmniejszenie rozwoju pleśni i grzybów, ponieważ będzie większa powierzchnia życiowa dla pojedynczych roślin w porównaniu do produkcji na zagonach. W efekcie tego nastąpi ograniczenie jednostkowego zużycia pestycydów i i nawozów. Technologia ta zapewni – wyższy plon cebuli o lepszej jakości i większej wartości użytkowej t.j. wzrost kalibru cebuli powyżej 7 cm czyli istotny wzrost handlowego plonu cebuli z powierzchni plantacji; – większą efektywność ekonomiczną ze względu na mniejszą energochłonność i pracochłonność w przeliczeniu na masę produktu.

 

Źródła finansowania operacji: EFRROW 2 482 718,21 zł, krajowe środki publiczne 373 691,42 zł.

 

Całkowity budżet operacji: 2 856 409,63 PLN.

 

Obszar realizacji: 88-160 Janikowo, pow. Inowrocławski.

 

Czas realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-12-31