Konsultacje społeczne Planu Strategicznego WPR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027. Propozycje zmian można zgłaszać do dnia 15 lutego 2021 r.

Więcej informacji oraz formularz do zgłaszania zmian