Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu on-line nt. „Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – I” Szkolenie realizowane jest w ramach operacji SIR. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości oraz potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach rolniczych i zalesionych. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Szkolenie ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką. Operacja jest dedykowana doradcom rolniczym, rolnikom, przedstawicielom nauki, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji rządowej i samorządowej.

 

Zapraszamy na nasze szkolenie w poniedziałek 21 grudnia 2020, o godzinie 09:00. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2,0 h.

 

Główne tematy jakie zamierzamy poruszyć to:

1. Agroleśnictwo w działaniu Współpraca

2. Agroleśnictwo – wprowadzenie do tematu

3. Agroleśnictwo a zmiany klimatu

4. Skutki zmian klimatu w rolnictwie

5. Agroleśnictwo – kluczowe kwestie

6. Systemy agroleśne

7. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie do CDR, na adres: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl karty uczestnictwa.

Wydarzenie organizowane jest na platformie szkoleniowej Clickmeeting.

Na adres e-mail, który uczestnik poda w karcie zgłoszeniowej, wysłane zostanie zaproszenie z linkiem do szkolenia.

Ze względów organizacyjnych, listę uczestników zamykamy w piątek, przed terminem szkolenia – na zgłoszenia czekamy zatem do godziny 9:00, 18.12.2020.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na platformie szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

 

Opiekę merytoryczną sprawuje: Przemysław Lecyk; email p.lecyk@cdr.gov.pl

Opiekę organizacyjną sprawuje: Małgorzata Kossowska-Górecka, e-mail: m.gorecka@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa

 

 

Fot.:Pixabay