Koncepcja nt. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje operację własną pn.: Koncepcja nt.: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” w terminie od 1.05 do 10.12.2020 r.

Coraz więcej usług publicznych dotyczących działalności rolniczej świadczonych jest z wykorzystaniem technologii cyfrowych. W roku 2020 wystąpiły nowe czynniki wspierające proces cyfryzacji usług doradczych i transferu wiedzy między nauką a praktyką rolniczą: Na skutek pandemii COVID-19 ograniczone zostały kontakty społeczne a dotychczasowe formy komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu transferu wiedzy (nauka-doradztwo-praktyka) w znacznym stopniu zastąpione zostały formami zdalnymi w formie online.

Przedmiotem operacji jest opracowanie koncepcji nowoczesnego systemu wykorzystywanego przez doradztwo rolnicze  do tworzenia sieci kontaktów,  wspierania transferu wiedzy i innowacji, promowania dobrych praktyk, z wykorzystaniem technologii ICT. W ramach koncepcji wskazane zostaną rozwiązania techniczne i teleinformatyczne służące lub usprawniające proces wymiany informacji oraz zagadnienia merytoryczne wspierające transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. Opracowana koncepcja mogłaby zostać wykorzystana w przyszłości jako master plan do utworzenia zintegrowanej platformy doradczej.

Zadanie realizowane jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu z wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych, na zlecenie i we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Operacja została zgłoszona i przyjęta do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w dwuletnim Planie Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

W celu lepszego zidentyfikowania potrzeb w zakresie świadczenia elektronicznych usług doradczych opracowana została ankieta dostępna pod linkiem: https://forms.gle/NgBhK3oGp9mBpXXw8link zewnętrzny

Prosimy o wypełnienie ankiety do 7. grudnia br. Wyniki ankiety będą zamieszczone w  materiale w formie opracowanej koncepcji w ramach realizacji operacji.