DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO: „Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – Inteligentne Rolnictwo”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

serdecznie zapraszają 26 listopada 2020 r. na konferencję w formie zdalnej

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem:

„Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

– Inteligentne Rolnictwo”.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia
w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy
i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

  1. Ogłoszenie wyników I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”,
  2. Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI,
  3. Działanie grupy operacyjnej EPI w praktyce,
  4. Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) – obszar współpracy na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie,

oraz panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja mleka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30. Karty zgłoszenia uczestnictwa /skan/ prosimy przesłać do dnia 19 listopada 2020 r. na e-mail: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl.

Po przesłaniu karty zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do wydarzenia i hasło.

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:

  1. Organizacja konferencji:

Agnieszka Nowicka-Czerny: e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

  1. Opieka merytoryczna:

Iwona Kajdan-Zysnarska e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

Michał Sosiński e-mail: michal.sosinski@wodr.poznan.pl; tel. 61 862 04 92

 

Do pobrania:

Program konferencji

Karta zgłoszenia