Prelekcja dr hab. inż. Grzegorza Żurka, prof. nadzw. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Zmiany klimatyczne a rolnictwo

Nagranie prelekcji dr hab. Grzegorza Żurka pomoże każdemu rolnikowi w zrozumieniu problemu globalnych zmian klimatycznych i tego w jaki sposób wpływają one na rolnictwo.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Cz.1.:

Cz.2.: